Formy płatności

Płatność

Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą by uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

- gotówką (za pobraniem)
w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
- przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

MaDam Damian Cegliński
Małszyce 41
99-400 Łowicz

Bank Pekao S.A.
nr konta: 45 1240 3347 1111 0010 6577 0932